Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 29.11.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/01/B
Iepirkuma veids: atbilstoši Publisko iepirkumu likumam 10.panta pirmās daļas prasībām
Līguma priekšmets: Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 10. decembris, plkst. 11:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv