Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 03.10.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/16/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 17. oktobris, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr.
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/16/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
05.12.2018
Līguma priekšmets: Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 21172,20 eur
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 07.12.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Baltijas El;ektro Sabiedrība", reģ. nr. 40003172209
Adrese: Krustpils iela 38a, Rīga, LV-1057, Latvija
Tālrunis: 67100100
E-pasts: info@baltikelektro.lv