Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 27.09.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/06/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: pilsētas Ziemassvētku apgaismojuma LED dekoru montāža un uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 18. oktobris, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/06/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
26.10.2018
Līguma priekšmets: pilsētas Ziemassvētku apgaismojuma LED dekoru montāža un uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 296551,00 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 02.11.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Lucidus", reģ. nr. 40003894734
Adrese: K.Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@lucidus.lv