Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 31.08.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/14/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Asfalta seguma atjaunošanas darbu veikšana lauzuma vietās
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 12. septembris, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, 90011542243
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv