Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 27.07.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/13/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Vienas jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde
Līguma apjoms: 1 gab.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 8. augusts, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/13/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
09.08.2018
Līguma priekšmets: Vienas jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde
Līguma apjoms: 1 gab.
Līguma summa (bez PVN): 21052,89
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 10.08.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Moller Auto Latvia", reģ. nr. 40003055104
Adrese: K.Ulmaņa gatve 86, Rīga, LV-1079, Latvija
Tālrunis: 67860512
Fakss: 67860511
E-pasts: moller@moller.lv