Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 29.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/12/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 16. jūlijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, Brīvības iela 145
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Edmunds Krēsle
Tālrunis: 67181212
Fakss: 67372080
E-pasts: edmunds.kresle@riga.lv / rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv