Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 12.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/11/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Apgaismojuma rekonstrukcija un maģistrālā kabeļa maiņa Ojāra Vācieša ielā, Rīgā, posmā no T106 līdz O.Vācieša ielai Nr.39
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 25. jūnijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/11/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
28.06.2018
Līguma priekšmets: Apgaismojuma rekonstrukcija un maģistrālā kabeļa maiņa Ojāra Vācieša ielā, Rīgā, posmā no T106 līdz O.Vācieša ielai Nr.39
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 51265,47 EUR, bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 29.06.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "EDS", reģ. nr. 43603029906
Adrese: Daugavas iela 38, Mārupe, LV-2167, Latvija
Tālrunis: 26559222
Fakss: ---
E-pasts: uldis@siaeds.lv