Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 12.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/10/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 25. jūnijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/10/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
29.06.2018
Līguma priekšmets: Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam
Līguma apjoms: ------
Līguma summa (bez PVN): Izbeigts bez rezultāta.
Lēmuma pamatojums: Nav izvēlēts neviens piedāvājums. Iemesls: Izvērtējot iepirkumā iesniegtos pretendentu piedāvājumus iepirkumā konstatēts, ka iepirkuma rezulktātā paredzamā līguma summa ievērojami pārsniedz pasūtītāja sākotnēji plānotos finanšu līdzekļu konkrētā iepirkuma
IUB publicēšanas datums: 29.06.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Nav.