Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 05.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/08/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Automātisko drošinātāju-slēdžu, kontaktnažu-strāvas pārtraucēju un drošinātāju pamatnes piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 18. jūnijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/08/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
22.06.2018
Līguma priekšmets: Automātisko drošinātāju-slēdžu, kontaktnažu-strāvas pārtraucēju un drošinātāju pamatnes piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 14621,50 EUR bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 22.06.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Energokomplekss", reģ. nr. 40003856361
Adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālrunis: 67724140
Fakss: 67724141
E-pasts: birojs@energokomplekss.lv