Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 05.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/06/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 18. jūnijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/06/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
20.06.2018
Līguma priekšmets: Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 19012,00 eur
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 21.06.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "KB Tech", reģ. nr. 40003894236
Adrese: Lācplēša iela 18/0-2a, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: 67281227
Fakss: 67281228
E-pasts: kbtech@kbtech.lv