Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 28.03.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/04/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: Divu jaunu kravas furgonu – laboratorijas un darbnīcas iegāde
Līguma apjoms: 2 gab.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 18. aprīlis, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/04/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
27.04.2018
Līguma priekšmets: Divu jaunu kravas furgonu – laboratorijas un darbnīcas iegāde
Līguma apjoms: 2 gab.
Līguma summa (bez PVN): 49708,91
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 07.05.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Mūsa Motors Rīga", reģ. nr. 40003161493
Adrese: K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālrunis: 67066112
Fakss: 67860111
E-pasts: ainars.kalnins@mmg.lv