Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 16.03.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/03/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Vienas jaunas divasu piekabes kravas automašīnai iegāde
Līguma apjoms: 1 gab. Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 27. marts, plkst. 15:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/03/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
04.04.2018
Līguma priekšmets: Vienas jaunas divasu piekabes kravas automašīnai iegāde
Līguma apjoms: 1 gab. Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
Līguma summa (bez PVN): 25200,00 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 04.04.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "MONO TRANSSERVISS", reģ. nr. 40003008010
Adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālrunis: 67241157
E-pasts: raivis@mononet.lv