Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 12.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/03/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: Rīgas vēsturiskā centra apgaismojumam paredzētu gaismekļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 6. marts, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/03/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
14.03.2018
Līguma priekšmets: Rīgas vēsturiskā centra apgaismojumam paredzētu gaismekļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 129480,00 EUR bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 16.03.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "ELKO", reģ. nr. 40003002094
Adrese: Apiņu iela 7, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2111, Latvija
Tālrunis: 67728073
Fakss: 67728729
E-pasts: elko@elkosia.lv