Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 08.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/02/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošana un/vai piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 19. februāris, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/02/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
15.03.2018
Līguma priekšmets: Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošana un/vai piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 22209,80 EUR bez PVN (kopējā līguma summa, saskaitot visas iepirkuma daļas kopā)
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 16.03.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "ANTREKK", reģ. nr. 40103915765
Adrese: Maskavas iela 250, Rīga, LV-1063, Latvija
Tālrunis: 29473920
Fakss: 67354439
E-pasts: info@antrekk.lv
Papildus informācija: Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā - Darba apģērbu izgatavošana un piegāde. Piedāvātā cena: 10424,70 EUR bez PVN. SIA „ANTREKK” piedāvājums attiecīgajā iepirkuma daļā atbilst visām izvirzītajām prasībām un izturējis visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Priva COM", reģ. nr. 50103723071
Adrese: Ūnijas iela 16b, Rīga, LV-1084, Latvija
Tālrunis: 20374315, 67621711
E-pasts: info@siapriva.lv
Papildus informācija: Uzvarētājs iepirkuma 2.daļā - Darba aoavu piegāde. Piedāvātā cena: 1578,70 EUR bez PVN. SIA „Priva COM” piedāvājums ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus attiecīgajā iepirkuma daļā un izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "ANTREKK", reģ. nr. 40103915765
Adrese: Maskavas iela 250, Rīga, LV-1063, Latvija
Tālrunis: 29473920
Fakss: 67354439
E-pasts: info@antrekk.lv
Papildus informācija: Uzvarētājs iepirkuma 3.daļā - Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde. Piedāvātā cena: 10206,40 EUR bez PVN. SIA „ANTREKK” piedāvājums attiecīgajā iepirkuma daļā atbilst visām izvirzītajām prasībām un izturējis visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas.