Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 06.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/02/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: Luksoforu materiālu un rezerves daļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 28. februāris, plkst. 11:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Jautājums: RPA "Rīgas gaisma" ir saņēmusi ieinteresētā pretendenta jautājumu, ar lūgumu precizēt Konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas 11.4.punktā prasītās iekārtas tehniskos parametrus. Vēršam uzmanību uz to, ka ieinteresētie pretendenti var piedāvāt konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas 11.4.punktā norādītajam modemam ekvivalentu iekārtu, ņemot vērā esošas iekārtas tehniskos parametrus. Ņemot vērā iepriekš minēto, pievienotajam minētās iekārtas tehniskos parametrus.
Atbilde: Zemāk pievienojam tehniskās specifikācijas 11.4.punktā dotās iekārtas tehniskos parametrus:
1. industriāla tipa:
2. ar barošanas sprieguma diapazonu ne vairāk kā 12-48V;
3. ar attālinātā restarta funkciju (remote SMS control);
4. ar stabilu datu pārraides tīkla uzturēšanas funkciju;
5. darboties spējīgai: GSM/GPRS/EDGE – 850/900/1800/1900 MHz tīklos;
6. darboties spējīgai: UMTS/HSPA – 800/850/1900/2100 MHz tīklos;
7. ar integrētu VPN;
8. ar GPRS termināla iekārtas klasi B;
9. ar GPRS tehnoloģijas datu plūsmas ātrumu UL/DL ne mazāku kā 85 kbps;
10. ar GPRS/EDGE daudzpiekļuves (multi-slot) klasi 12;
11. ar EDGE tehnoloģijas datu plūsmas ātrumu UD/DL ne mazāku kā 230 kbps;
12. ar HSPA tehnoloģijas datu plūsmas ātrumu UL ne mazāku kā 14 Mbps, DL nemazāku kā 5,5 Mbps;
13. ar tīkla protokolu ARP,DDNS,DHCP/BOOTP,DNS relay,HTTP,HTTPS,ICMP,SMTP,SNTP,SSH,TCP/IP,UDP atbalstu;
14. paredzētai lietošanai darba temperatūras diapazonā ne mazāk kā -30°C līdz +50°C;
15. paredzētai lietošanai pie relatīvā gaisa mitruma līdz ne mazāk kā 95%;
16. ar ne mazāk kā 5 gadu ražotāja apstiprinātu garantiju;
17. ar darbības stabilitāti MTBF ne mazāk kā 350000 stundas;
18. DIN sliedes montāžas stiprinājumam.
Atbilde publicēta: 21.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/02/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
09.03.2018
Līguma priekšmets: Luksoforu materiālu un rezerves daļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 134522,00 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 14.03.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Lucidus", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgendskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@lucidus.lv