Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 06.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/01/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: Apgaismojuma kontrolieru vadības iekārtu iegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 28. februāris, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/01/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
09.03.2018
Līguma priekšmets: Apgaismojuma kontrolieru vadības iekārtu iegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.
Līguma summa (bez PVN): 82728,00 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 14.03.2018
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Lucidus", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgendskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@lucidus.lv