Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 02.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/01/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Vasaras darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošana un/vai piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18. gada 13. februāris, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv / rg@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2018/01/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
06.02.2018
Līguma priekšmets: Vasaras darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošana un/vai piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): Iepirkums pārtraukts. Iemesls - Nepilnīgi izstrādāta tehniskā specifikācija, neiekļaujot vajadzīgas preču pozīcijas.
Lēmuma pamatojums: Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu.
IUB publicēšanas datums: 06.02.2018
Datnes: Datnes nav ielādētas.