Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 05.09.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/06/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Līguma priekšmets: Zemsprieguma kabeļu montāžas skapju piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 26. septembris, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/06/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
17.10.2017
Līguma priekšmets: Zemsprieguma kabeļu montāžas skapju piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 48947,00 EUR bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 17.10.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "ISG", reģ. nr. 40103646387
Adrese: Baldones iela 1, Rīga, LV-1007, Latvija
Tālrunis: 26132787
Fakss: ---
E-pasts: isg@isg.lv