Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 22.06.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/05/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Līguma priekšmets: Ielu apgaismojuma LED gaismekļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 26. jūlijs, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/05/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
18.08.2017
Līguma priekšmets: Ielu apgaismojuma LED gaismekļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 299806,00 EUR bez PVN.
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 31.08.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Moduls Interjers", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@modulsinterjers.lv
Interneta adrese: www.modulsinterjers.lv
Papildus informācija: Pretendneta atzīts par uzvarētāju konkursā, kā pretendents , kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, ar piedāvāto cenu – 299806,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa