Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 08.06.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/04/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Līguma priekšmets: Ielu apgaismes balstu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 12. jūlijs, plkst. 12:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/04/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
28.08.2017
Līguma priekšmets: Ielu apgaismes balstu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 342750,00 EUR bez PVN.
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 31.08.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Moduls Interjers", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@modulsinterjers.lv
Interneta adrese: www.modulsinterjers.lv
Papildus informācija: Pretndents atzīts par uzvarētāju konkursa 1.daļā - Metāliski, cinkoti, koniski apgaismojuma balsti ar kabeļu ievadu zem zemes paredzēti tiešai montāžai zemē (bez pamata) ar atbilstošu vienraga kronšteinu, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 73600,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Moduls Interjers", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@modulsinterjers.lv
Interneta adrese: www.modulsinterjers.lv
Papildus informācija: Pretndents atzīts par uzvarētāju konkursa 2.daļā - Metāliski, cinkoti, koniski apgaismojuma balsti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai, paredzēti tiešai montāžai zemē (bez pamata) ar atbilstošu vienraga kronšteinu, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 156000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Moduls Interjers", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@modulsinterjers.lv
Interneta adrese: www.modulsinterjers.lv
Papildus informācija: Pretndents atzīts par uzvarētāju konkursa 3.daļā - Metāliski, cinkoti, koniski ielu apgaismes balsti ar dzelzsbetona pamatu, ar atbilstošu kronšteinu, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 113150,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.