Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 08.06.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/03/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Līguma priekšmets: Spēka kabeļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 12. jūlijs, plkst. 11:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/03/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
24.08.2017
Līguma priekšmets: Spēka kabeļu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 1537458,00 EUR bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 31.08.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Energokomplekss", reģ. nr. 40003856361
Adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālrunis: 67724140
Fakss: 67724141
E-pasts: birojs@energokomplekss.lv
Interneta adrese: www.energokomplekss.lv
Papildus informācija: Pretendents atzīts par uzvarētāju konkursa konkursa 1.daļā - Spēka kabeļi ar vara dzīslām līdz 1kV, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 1135364,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Energokomplekss", reģ. nr. 40003856361
Adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālrunis: 67724140
Fakss: 67724141
E-pasts: birojs@energokomplekss.lv
Interneta adrese: www.energokomplekss.lv
Papildus informācija: Pretendents atzīts par uzvarētāju konkursa konkursa 2.daļā - Spēka kabeļi ar alumīnija dzīslām līdz 1kV, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 238735,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Energokomplekss", reģ. nr. 40003856361
Adrese: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālrunis: 67724140
Fakss: 67724141
E-pasts: birojs@energokomplekss.lv
Interneta adrese: www.energokomplekss.lv
Papildus informācija: Pretendents atzīts par uzvarētāju konkursa konkursa 3.daļā - Spēka kabeļi virszemes montāžai ar alumīnija dzīslām (gaisvadu montāžai) līdz 1kV, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 163359,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.