Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 08.06.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/02/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Līguma priekšmets: Gaismekļu un spuldžu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 12. jūlijs, plkst. 10:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Grozījumu datums: 20.06.2017
Iemesls: Kļuda sākotnēji noteiktajos iepirkuma apjomos.
Apraksts: Labojumi veikti Konkursa nolikuma 6. un 7.pielikumā, labojot paredzamo iepirkuma apjomu.

Skarīt konkursa nolikumu un pievienoto labojumu aprakstu.
Datnes:
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/02/AK
Iepirkuma veids: Atklāts konkurss. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
22.08.2017
Līguma priekšmets: Gaismekļu un spuldžu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 317445,00 EUR bez PVN.
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 31.08.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Elektrika", reģ. nr. 40103234844
Adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67162052
Fakss: 67162056
E-pasts: info@elektrika.lv
Interneta adrese: www.elektrika.lv
Papildus informācija: Pretendents atzīts par uzvarētāju konkursa 1.daļā - Konsoles tipa gaismekļi atbilstoši nolikuma 2.pielikumā dotajai specifikācijai, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 63135,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Elektrika", reģ. nr. 40103234844
Adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67162052
Fakss: 67162056
E-pasts: info@elektrika.lv
Interneta adrese: www.elektrika.lv
Papildus informācija: Pretendents atzīts par uzvarētāju konkursa 2.daļā - Konsoles tipa gaismekļi atbilstoši nolikuma 3.pielikumā dotajai specifikācijai, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 152840,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Elektrika", reģ. nr. 40103234844
Adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, lv-1046, Latvija
Tālrunis: 67162052
Fakss: 67162056
E-pasts: info@elektrika.lv
Interneta adrese: www.elektrika.lv
Papildus informācija: Pretendents atzīts par uzvarētāju konkursa 3.daļā - Spuldzes, kas paredzētas uzstādīšanai pasūtītāja ekspluatācijā esošos gaismekļos, kā pretendents, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu vērtēšanas kārtas, ar piedāvāto cenu – 101470,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.