Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 07.06.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/04/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Apgaismojuma kontrolieru vadības iekārtu iegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 20. jūnijs, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/04/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
30.06.2017
Līguma priekšmets: Apgaismojuma kontrolieru vadības iekārtu iegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 41364,00 EUR bez PVN
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 30.06.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Moduls Interjers", reģ. nr. 40003894734
Adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: 67813661
Fakss: 67813662
E-pasts: info@modulsinterjers.lv
Interneta adrese: www.modulsinterjers.lv