Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 23.02.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/03/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 6. marts, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/03/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
08.03.2017
Līguma priekšmets: Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 18646,00 eur
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 08.03.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "KB Tech", reģ. nr. 40003894236
Adrese: Lācplēša iela 48/50-2a, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: 67281227
Fakss: 67281228
E-pasts: kbtech@kbtech.lv