Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 20.01.2017.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/01/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Trīs jaunu plašlietojuma vieglo pasažieru automašīnu iegāde
Līguma apjoms: 3 gab.
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17. gada 31. janvāris, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2017/01/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
08.02.2017
Līguma priekšmets: Trīs jaunu plašlietojuma vieglo pasažieru automašīnu iegāde
Līguma apjoms: 3 gab.
Līguma summa (bez PVN): 36601,00 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 08.02.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Mūsa Motors Rīga", reģ. nr. 40003161493
Adrese: K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālrunis: 67066142
Fakss: 67860111
E-pasts: info@renaultlatvija.lv