Paziņojums par iepirkumu
Publicēts mājaslapā: 05.12.2016.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2016/25/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Līguma priekšmets: Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma izpildes vieta: Rīga
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16. gada 19. decembris, plkst. 16:00
Nolikums (datnes):
Nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, PVN reģ. Nr. LV90001747396
Adrese: Brīvības iela 143/145, Rīga, LV-1012, Latvija
Kontaktpersona: Agris Sergejevs
Tālrunis: 67105914
Fakss: 67372080
E-pasts: Agris.Sergejevs@riga.lv; RG@riga.lv
Interneta adrese: www.rigasgaisma.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: RG 2016/25/M
Iepirkuma veids: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Lēmuma pieņemšanas
vai līguma slēgšanas datums:
07.02.2017
Līguma priekšmets: Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde
Līguma apjoms: Atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajam apjomam
Līguma summa (bez PVN): 32552,55 EUR
Lēmuma pamatojums: Piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.
IUB publicēšanas datums: 07.02.2017
Datnes:
Nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība", reģ. nr. 40003172209
Adrese: Krustpils iela 38a, Rīga, LV-1057, Latvija
Tālrunis: 67100100
Fakss: 67188862
E-pasts: info@balticelektro.lv