Sludinājumi
Paredzamā līguma priekšmets Noslēgts
RG 2019/01/AK/EKII Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā 23.04.2019
RG 2019/02/AK/EKII Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā 23.04.2019
RG 2018/01/B Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu 15.01.2019
RG 2018/15/M Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā 17.10.2018
RG 2018/16/M Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde 05.12.2018
RG 2018/17/M Plastikāta kabeļu aizsardzības cauruļu piegāde 05.12.2018
RG 2018/06/AK pilsētas Ziemassvētku apgaismojuma LED dekoru montāža un uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu 26.10.2018
RG 2018/14/M Asfalta seguma atjaunošanas darbu veikšana lauzuma vietās 05.12.2018
RG 2018/13/M Vienas jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde 09.08.2018
RG 2018/12/M Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam 30.07.2018
RG 2018/10/M Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam 29.06.2018
RG 2018/11/M Apgaismojuma rekonstrukcija un maģistrālā kabeļa maiņa Ojāra Vācieša ielā, Rīgā, posmā no T106 līdz O.Vācieša ielai Nr.39 28.06.2018
RG 2018/06/M Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde 20.06.2018
RG 2018/07/M Metāla izstrādājumu (sagataves) piegāde 21.06.2018
RG 2018/08/M Automātisko drošinātāju-slēdžu, kontaktnažu-strāvas pārtraucēju un drošinātāju pamatnes piegāde 22.06.2018