Sludinājumi
Paredzamā līguma priekšmets Noslēgts
RPA "Rīgas gaisma" 2019/07/AK Viena jauna personāla pacēlāja iegāde nav noslēgts
RPA "Rīgas gaisma" 2019/04/AK Ielu apgaismojuma LED gaismekļu piegāde nav noslēgts
RG 2019/06/AK Luksoforu materiālu un rezerves daļu piegāde nav noslēgts
RG 2019/05/AK Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde nav noslēgts
RG 2019/03/AK Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” transportam nav noslēgts
RG 2019/01/AK/EKII Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā 23.04.2019
RG 2019/02/AK/EKII Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā 23.04.2019
RG 2018/01/B Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu 15.01.2019
RG 2018/15/M Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana RPA „Rīgas gaisma” apkalpošanā esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā 17.10.2018
RG 2018/16/M Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde 05.12.2018
RG 2018/17/M Plastikāta kabeļu aizsardzības cauruļu piegāde 05.12.2018
RG 2018/06/AK pilsētas Ziemassvētku apgaismojuma LED dekoru montāža un uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu 26.10.2018
RG 2018/14/M Asfalta seguma atjaunošanas darbu veikšana lauzuma vietās 05.12.2018
RG 2018/13/M Vienas jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde 09.08.2018
RG 2018/12/M Ielu apgaismojuma kabeļa rekonstrukcija (atjaunošana) 11.novembra krastmalā, Rīgā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam 30.07.2018