Noderīga informācija

Darbības stratēģija un publiskie pārskati:

2008gadaPubliskaisParskats.pdf
1.3 MB, 03.06.2013
2009gadaPubliskaisParskats.pdf
436.4 KB, 03.06.2013
2010gadaPubliskaisParskats.pdf
445.2 KB, 03.06.2013
2011gadaPubliskaisParskats.pdf
444.1 KB, 03.06.2013
2012gadaPubliskaisParskats.pdf
526.3 KB, 03.06.2013
Darbības stratēģija 2009-2013.pdf
1.8 MB, 03.06.2013
DarbibasStrategija2014-2016.pdf
5.7 MB, 29.04.2014
RigasGaisma_PubliskaisParskats_2013.doc
301.5 KB, 16.07.2014
2015.gada Iepirkumu plāns_1.lp..jpg
905.7 KB, 22.01.2015
2015.gada Iepirkumu plāns_2.lp..jpg
1.0 MB, 22.01.2015
Pretkorupcijas_pasakumu_plans 2014 -2017 gadam RPA Rīgas gaisma AS.pdf
298.4 KB, 04.02.2015
RPA Rīgas gaisma nolikums.pdf
207.9 KB, 27.04.2015
RG_publiskais_parskats_2014.pdf
538.1 KB, 02.06.2015
PRETKORUPCIJAS pasakumu_plans 2015 -2017 gadam RPA Rīgas gaisma_uzlabots_2015.pdf
315.7 KB, 10.07.2015
Rigas pilsetas pasvaldibas etikas kodekss.pdf
224.3 KB, 21.07.2015
Iepirkumu plans 2016. gadam.pdf
133.7 KB, 02.12.2015
RG_publiskais_parskats_2014.pdf
538.1 KB, 25.07.2016
RG_Publiskais_parskats_2015.pdf
9.9 MB, 25.07.2016
Iepirkumu plans 2017gadam.pdf
133.6 KB, 15.12.2016
Aģentūras pretkorupcijas plāna izpilde 2016.gadā.pdf
1.2 MB, 26.01.2017
RG publiskais.parskats.2016.pdf
629.3 KB, 29.06.2017
ĒTIKAS KOMISIJAS NOLIKUMS.pdf
609.8 KB, 06.07.2017
RPA Rīgas gaisma aktualizētais pretkorupcijas plāns 2017.gadam.pdf
1.0 MB, 06.07.2017
RPA Rīgas gaisma aktualizētā pretkorupcijas plāna 2017.gadam IZPILDE.pdf
1.6 MB, 02.01.2018
Iepirkumu plans 2018gadam.pdf
202.7 KB, 15.01.2018
strategija 2017-2019.pdf
3.9 MB, 13.02.2019
2017 gada Publiskais parskats.pdf
5.7 MB, 13.02.2019
Iepirkumu plans 2019.gadam bez summām.doc
47.0 KB, 08.05.2019
2018g Publiskais Parskats Nr.2401.pdf
1.7 MB, 26.06.2019