KPFI projektu īstenošana ir noslēgusies - Rīgas pilsētā ir uzstādīts energoefektīvs LED tehnoloģiju ielu apgaismojums
Publicēts mājaslapā: 18.05.2015 15:41.

Rīgā, K.Ulmaņa gatves, G.Zemgala gatves, Varoņu ielas, Brīvības ielas, Maskavas ielas dažādos posmos tiks uzstādīts energoefektīvs LED ielu apgaismojums

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma” ir saņēmusi atbalstu visu četru iesniegto projektu īstenošanai.


Projektu īstenošanas rezultātā tiks uzstādīts videi draudzīgs un energoefektīvs ielu LED tehnoloģiju ielu apgaismojums, aizvietojot esošos nātrija augstspiediena gaismekļus.

Projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Brīvības ielā posmā no Juglas ielas līdz pilsētas robežai” ietvaros tiks uzstādīti 220 LED gaismekļi, kas nodrošinās oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 46.03 tCO2/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju vismaz 0.000433 tCO2/eiro gadā.

Projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Gustava Zemgala gatves un Varoņu ielas dažādos posmos” ietvaros tiks uzstādīti 342 LED gaismekļi, kas nodrošinās oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 84.65 tCO2/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju vismaz 0.0005379 tCO2/eiro gadā.

Projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē posmā no Lielirbes ielas līdz pilsētas robežai” ietvaros tiks uzstādīti 268 LED gaismekļi, kas nodrošinās oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 51.07 tCO2/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju vismaz 0.0003435 tCO2/eiro gadā.

Projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Maskavas ielas dažādos posmos” ietvaros tiks uzstādīti 269 LED gaismekļi, kas nodrošinās oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 42.29 tCO2/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju vismaz 0.0003018 tCO2/eiro gadā.

Projekti tiks īstenoti līdz 2015.gada 29.maijam.

Projektu īsteno Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ietvaros. KPFI finansējums ir 69% no katra projekta attiecināmo izmaksu apjoma.

 Untitled.jpg