RPA „Rīgas Gaisma” pāriet uz videi draudzīgu pārvietošanās veidu Rīgas pilsētā, iegādājoties 14 elektromobiļus
Publicēts mājaslapā: 12.11.2014 00:00.

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma” ir īstenojusi KPFI atbalstīto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties elektromobiļus”.

Projekta ietvaros Aģentūra ir iegādājusies 14 (četrpadsmit) jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus, kuri pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 gr/km. Elektromobiļu nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 km, savukārt maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h.

Elektromobiļi tiks izmantoti, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju veikšanu Rīgas pilsētā un katra elektromobiļa paredzamais nobraukums viena gada laikā būs vismaz 18 600 km.

Projekta rezultātā tiks būtiski veicināta siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazināšana Rīgas pilsētā, pārejot uz videi draudzīgu pārvietošanās veidu. Šobrīd transporta segments ir viens no nozīmīgākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju avotiem Latvijā.

Elektromobiļu piegādi nodrošināja SIA "Moller Auto Latvia", piegādātājs tika noteikts iepirkuma procedūras rezultātā.

Projekts tika īstenots Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments ietvaros, laika posmā no 2014.gada 21.jūnija līdz 20.novembrim.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 297 552,07 eiro no kurām 84% finansēja KPFI.

Untitled.jpg