Rīgas pilsētas Vecāķu, Mangaļsalas un Dārziņu apkaimēs ir uzstādīts energoefektīvs LED tehnoloģiju ielu apgaismojums
Publicēts mājaslapā: 30.08.2013 13:33.

KPFI II kārtas projekti ir īstenoti - Vecāķu, Mangaļsalas un Dārziņu apkaimēs ir uzstādīts energoefektīvs un videi draudzīgs LED tehnoloģiju ielu apgaismojums

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma” ir īstenojusi KPFI atbalstīto projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Vecāķu apkaimē”.

Projekta ietvaros 40 Vecāķu apkaimes ielās ir veikta nātrija augstspiediena spuldžu nomaiņa pret 488 LED tehnoloģiju gaismekļiem, kā arī ir uzstādīti 2 vadības sistēmas bloki, kas nodrošina apgaismojuma regulēšanu noteiktā diennakts laikā.

Projekta rezultātā paredzams elektroenerģijas ietaupījums 169,69 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vismaz par 66.82 t CO2 gadā.

LED tehnoloģiju gaismekļu piegādi nodrošināja SIA “Moduls Interjers”, savukārt apgaismojuma montāžas darbus sniedza SIA “A.B.C. enerģija”. Abi darbu veicēji ir noteikti iepirkuma procedūru rezultātā.

Projekts tika īstenots Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments ietvaros, laika posmā līdz 2013.gada 30.augustam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 194 148,48 lati no kurām 69% finansēja KPFI.

2013-08-30-8ed0e99f.jpg

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma” ir īstenojusi KPFI atbalstīto projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Mangaļsalas apkaimē”.

Projekta ietvaros 11 Mangaļsalas apkaimes ielās ir veikta nātrija augstspiediena spuldžu nomaiņa pret 184 LED tehnoloģiju gaismekļiem, kā arī ir uzstādīts 1 vadības sistēmas bloks, kas nodrošina apgaismojuma regulēšanu noteiktā diennakts laikā.

Projekta rezultātā paredzams elektroenerģijas ietaupījums 61,11 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vismaz par 4,41 t CO2 gadā.

LED tehnoloģiju gaismekļu piegādi nodrošināja SIA “Moduls Interjers”, savukārt apgaismojuma montāžas darbus sniedza SIA “A.B.C. enerģija”. Abi darbu veicēji ir noteikti iepirkuma procedūru rezultātā.

Projekts tika īstenots Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments ietvaros, laika posmā līdz 2013.gada 30.augustam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 75 893,64 lati no kurām 69% finansēja KPFI.

2013-08-30-8ed0e99f.jpg

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas Gaisma” ir īstenojusi KPFI atbalstīto projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Rīgā, Dārziņu apkaimē”.

Projekta ietvaros Dārziņu apkaimes divos ielu posmos ir veikta nātrija augstspiediena spuldžu nomaiņa pret 58 LED tehnoloģiju gaismekļiem, kā arī ir uzstādīts 1 vadības sistēmas bloks, kas nodrošina apgaismojuma regulēšanu noteiktā diennakts laikā.

Projekta rezultātā paredzams elektroenerģijas ietaupījums 11,11 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājums vismaz par 4,41 t CO2 gadā.

LED tehnoloģiju gaismekļu piegādi nodrošināja SIA “Moduls Interjers”, savukārt apgaismojuma montāžas darbus sniedza SIA “A.B.C. enerģija”. Abi darbu veicēji ir noteikti iepirkuma procedūru rezultātā.

Projekts tika īstenots Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments ietvaros, laika posmā līdz 2013.gada 30.augustam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 18 369,38 lati no kurām 69% finansēja KPFI.

2013-08-30-8ed0e99f.jpg